verslag van activiteiten 2023

Geplaatst op door

Verslag van activiteiten Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân 2023

In 2023 heeft de Stichting er in eerste instantie op ingezet om de Voetreis, die Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door Nederland maakten in 1823 en die twee honderd jaren geleden ook Fryslân aandeed op de kaart te zetten.
Het onderwerp is aan het bestuur van Open Monumenten dag aangeboden als mogelijk onderwerp voor de Open Monumentendag.

Jammer genoeg heeft het bestuur een ander onderwerp gekozen, nl. bijzondere interieurs van woonhuizen.

Toch is er aandacht gegeven aan de Voetreis van Jacob van Lennep en Dirk Hogendorp. Er verscheen een artikel van de hand van Peter de Haan in Fryslân Historisch Tijdschrift met als titel: Twee eeuwen na de voetreis van Van Lennep.

Verder was er contact met het Fries Museum over de portretschilder en graficus Rienk Jelgershuis, geboren 13 april 1729 en gestorven 17 maart 1806, om hem te herdenken als groot porttretschilder. 
Ook is het Stedelijk gymnasium geattendeerd op 500 jaar gymnasiaal onderwijs in Leeuwarden.
Er was contact met de Stienser Historische Vereniging met betrekking tot de in Stiens geboren architect Abe Bonnema. Het bestuur van de Vereniging heeft ons gemeld te gaan bezien welke actie voor hen mogelijk is, mbt. hun voormalige dorpsgenoot.

In de Leeuwarden Courant van 3 oktober 2023 verscheen er een artikel in de rubriek Te Gast van de hand van ons bestuurslid, Peter de Haan over de Mercuriusfontein, die voor het “oude” beursgebouw staat.
In het gebouw is nu campus Fryslân van de Groninger universiteit gevestigd.

De gemeentelijke straatnaamcommissie had toegezegd onze suggestie Hendrik Willem Suringar te willen eren over te nemen door een plantsoen naar hem te noemen. Dit is niet doorgegaan, omdat de buurt het niet nodig achtte.

De lijst met Kroonjaren, waarop mogelijk te herdenken personen en gebeurtenissen staan, is weer bij verschillende instellingen en gemeenten onder de aandacht gebracht.
De lijst is ook te vinden op de website van de Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân en wordt telkens uitgebreid en aangepast.