ANBI-status

Geplaatst op door

De Stichting voor Culturele Herdenkingen in Fryslân heeft een culturele ANBI-status. Dit houdt in dat de Stichting voor Culturele Herdenkingen in Fryslân door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Organisaties met de (culturele) ANBI-status dienen op de website een aantal gegevens te publiceren, u vindt de gegevens hieronder.

Naam van de Stichting: Stichting voor Culturele Herdenkingen in Fryslân

RSIN/fiscaalnummer: 8511.30.604.B.01

Adres: Wissesdwinger 19, 8911 ER Leeuwarden

Het bestuur van de stichting, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
Andries van Weperen, voorzitter
Sjoukje Regina Schadé – Fransen, secretaris
Adrianus Johannes Diks, penningmeester
Peter Arend de Haan, lid

Beloningsbeleid: De Stichting werkt met vrijwilligers, tenzij bij een groot project wordt gekozen om betaalde professionele krachten in te huren

De doelstelling van de stichting: Zoals vermeld in de statuten: “De Stichting stelt zich ten doel positieve impulsen te geven aan het culturele en algemene imago van de provincie Fryslân en van Leeuwarden in het bijzonder. ( art2, lid1)