beleidsplan 2021-2025

Geplaatst op door

Beleidsplan 2021 -2025 Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân

Doelstelling:


Het geven – via de bevordering van culturele herdenkingen – van impulsen aan het culturele en algemene imago van Fryslân en van Leeuwarden in het bijzonder.

Algemeen:


De Stichting doet haar werk zonder winstoogmerk. De bestuurleden werken als vrijwilliger.

De Stichting heeft vanaf 2011 de ANBI status

Beleid:


Het stichtingsbestuur voert conform haar doelstellingen een beleid.

Naast de organisatie van eigen activiteiten voert de Stichting vooral overleg met andere partijen, zoals Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar, Princessehof en Fries Museum.
Ook meldt zij aan anderen, zoals gemeenten of personen, gedenkwaardige personen en/of zaken.

De Stichting heeft hiertoe een lijst opgesteld met “gedenkwaardige Kroonjaren”.
Deze lijst wordt steeds geactualiseerd.

Activiteiten:

  • De voor deze periode geactualiseerde lijst van “gedenkwaardige Kroonjaren” wordt periodiek besproken met verschillende partijen. Daaruit komen tal van herdenkingsactiviteiten voort, zoals lezingen, publicaties, tentoonstellingen en andere herdenkingsactiviteiten.
  • De Stichting ziet haar rol vooral als een stimulerende en initiërende om de uitvoering vervolgens primair te leggen bij de organisatie die de herdenkingsactiviteit aangaat.
  • De Stichting wil o.a. door overleg met het HCL de invulling bevorderen van de oningevulde platen op het Olde Hoofsterkerkhof in Leeuwarden met cultuurhistorische teksten en/of afbeeldingen.
    Voor 2022 wordt een herdenking van de grote filantroop Willem Suringar voorbereid, wegens diens 150ste sterfjaar.
  • Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om aandacht te besteden aan Pieter Stuyvesant. In 2022 is het 350 jaar geleden dat hij is overleden.

Financiën:


De Stichting is voor wat betreft haar inkomsten geheel afhankelijk van donaties en incidentele (project) subsidies.

Publiciteit:


Het stichtingbestuur geeft bekendheid aan haar bestaan:


  • Door de website www.cultureleherdenkingenfryslan.nl
-
  • Publicaties in de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en Huis aan Huis of via artikelen in tijdschriften
-
  • Incidenteel: Persberichten, om activiteiten onder de aandacht te brengen.