verslag van activiteiten 2022

Geplaatst op door

Verslag van activiteiten Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân 2022

Het jaar 2022 begon afwachtend.
Zouden de coronamaatregelen van de vorige jaren nog blijven gelden, zo ja dan in welke mate?
In de loop van januari werd duidelijk dat de maatregelen afgebouwd zouden gaan worden.

Het zou daardoor weer mogelijk worden om fysiek bij elkaar te komen en ook om weer wat grotere bijeenkomsten te kunnen realiseren.

Voor dit jaar was door de Stichting ingezet om Willem Hendrik Suringar (1790-1872) te herdenken met een symposium.
Het symposium over zijn werk als armoedebestrijder en aandacht geven aan resocialisatie van gedetineerden dat in voorbereiding was, is helaas niet doorgegaan.
Wel is er in een formele bijeenkomst gehouden met genodigden uit de reclassering, de P.I. De Marwei, het HCL en Gevangenismuseum De Blokhuispoort. Tevens is er een mooie plaquette geplaatst aan het geboortehuis van Suringar in de Grote Hoogstraat nummer 16 te Leeuwarden, thans restaurant De Lachende Koe. De plaquette werd onthuld door wethouder Hein Kuiken van Leeuwarden, die o.a. armoedebestrijding in zijn portefeuille heeft.
Ook Suringars’ biograaf Jo Eggink was bij de bijeenkomst en onthulling aanwezig.
In zowel De Leeuwarder Courant als in het Friesch Dagblad is aandacht besteed aan de onthulling.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is door onze Stichting aan de gemeentelijke straatnamen commissie opnieuw gevraagd om Willem Hendrik Suringar te eren door zijn naam te geven aan een plantsoen.

Verder zijn er ook dit jaar van de hand van ons bestuurslid Peter de Haan een aantal artikelen in de krant verschenen. 
Er verscheen een mooi artikel over de hierboven genoemde Willem Hendrik Suringar in de Leeuwarder Courant.
Op zaterdag, 9 juli 2022, verscheen in de bijlage van Leeuwarder Courant in Podium Opinie een stuk over de omstreden Peter Stuyvesant met als titel:
 Peter Stuyvesant, een gevallen held?

Ook dit jaar werden weer verschillende instellingen en gemeenten geattendeerd op personen of gebeurtenissen, die het mogelijk waard zijn om aandacht aan te besteden.
Zoals de Historische vereniging Sneek, die geattendeerd is op Joachim Hoppers (Hopperius), Fries rechtsgeleerde in de Habsburgse tijd.
Dorpsbelang Reduzum geattendeerd op Geertje Kleefstra, socialistisch propagandiste.

De lijst met Kroonjaren, waarop personen en gebeurtenissen staan, die het herdenken waard kunnen zijn, is weer uitgebreid en aangepast. Zie daarvoor de website.