verslag van activiteiten tot 2021

Geplaatst op door

Na het eerdere grote project van de Stichting waarbij het 400ste geboortejaar van Rembrandts vrouw Saskia van Uylenburgh op diverse wijzen is herdacht was een ander relatief groot project gewijd aan de in Leeuwarden geboren Pieter Jelles Troelstra.

In het voorjaar van 2014 ontstond het idee van in interactief toneelstuk over Troelstra’s strijd en revolutiepoging in 1918.

De stichting werd bij deze activiteit betrokken door Marieke Prins, historicus, Onno Spreij, regisseur, die met dit idee kwamen.
Later werd Jelle Wesselius als producent aangetrokken.

Doelgroep: Jongeren tussen 11 en 18 jaar
Doel: Jongeren laten kennismaken met een groot schrijver, dichter, politicus en idealist, tevens de naamgever van veel Friese scholen: Pieter Jelles Troelstra.

De interactieve theaterproductie is gespeeld door professionele acteurs met behulp van de aanwezige leerlingen.


Belangrijke personages waren de leiders van de oude politieke partijen in de Tweede Kamer: Troelstra: socialisten, Beaufort: Oud-liberalen, Dymaer van Twist: confessionelen en een Oranjegezinde partij.
De leerlingen speelden mee als achterban van een van deze politici.

Voorafgaand aan de uitvoering kregen de klassen les te voorbereiding aan de hand van ( digitaal) lesmateriaal en video’s te vinden op www.troelstraisterug.nl

Per voorstelling waren steeds drie klassen aanwezig.

Wat is bereikt: Het stuk is tussen 6 maart en 25 april 2018 ongeveer 50 keer opgevoerd. 140 schoolklassen van alle schoolniveaus uit Leeuwarden en omgeving namen deel. Totaal ongeveer 4000 leerlingen

Interactiviteit:

Vooral het zelf meedoen werkte goed voor leerlingen.

Waardering:


Veel enthousiaste reacties van leerlingen en docenten, zowel tijdens de opvoering al bij de nabespreking.

Publiciteit:


Verslagen in Leeuwarder Courant,Friesch Dagblad en Huis aan Huis, Omrop Fryslân
website: Leomiddelse.nl
website:Jantiedebouma.nl
YouTube app: Troelstra is terug

In 2019 heeft het bestuur het project Troelstra komt terug bestuurlijk en financieel afgesloten. 


Overige activiteiten 
 

Ook ging de aandacht weer uit naar tal van “gedenkwaardige Kroonjaren”, waarover met verschillende directies van instellingen, zoals Fries Museum, Princessehof, HCL en Tresoar, overleg is gevoerd. Tevens zijn door de stichting personen, culturele                instellingen en gemeenten benaderd, zodat zij mogelijk aandacht kunnen besteden aan iets of iemand uit hun omgeving.


Daarnaast publiceerde Peter de Haan, bestuurslid van de Stichting,meerdere artikelen over personen waarbij wegens een ‘kroonjaar‘ stilgestaan moet worden zoals over Meyer Lindewiel (prof. Kakodoris) in 2017, over dichters van de Leeuwarder poëzieroute en over Titia Bergsma (2021), de eerste westerse vrouw die voet aan wal zette in Japan en binnen de Japanse kunstwereld een icoon werd. Deze laatste herdenking ging mede op instigatie van de stichting met diverse andere publicaties en p.r.-uitingen (pianocompositie van de Japanse pianiste Kanako Inoue, filmpjes, een haikubundel etc.) gepaard.
 Ook was er in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (2018) sprake van samenwerking met de Dorpskerk Huizum over diverse evenementen waarbij de uit Leeuwarden afkomstige dichter Jan Jacob Slauerhoff werd herdacht.

Verder heeft de Stichting de Gemeentelijke commissie naamgeving voor straten de suggestie gedaan Hildegonda Buisman – Blok Wijbrandi, eerste vrouwelijke wethouder, en Lucas Roodbaard, tuinarchitect,te vernoemen. 
De commissie heeft de suggestie met betrekking tot Lucas Roodbaard gehonoreerd en de eerste suggestie nog 'in portefeuille'. Een pad dat door de Prinsentuin voert heet sindsdien naar Roodbaard en aan diens ontwerp is ook een expositie in het Hiustorisch Centrum Leeuwarden gewijd (2021).