verslag van activiteiten 2021

Geplaatst op door

Verslag van activiteiten Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân 2021

2021 was een jaar waarin door de heersende corona epidemie weinig, met name culturele,
activiteiten doorgang konden vinden.

Ook was daardoor meestal zelfs fysiek vergaderen niet mogelijk.

Desondanks konden er door de Stichting enkele activiteiten ondernomen worden.

In 2021 heeft de Stichting Culturele Herdenkingen Fyslân (CHF) een geheel vernieuwde, overzichtelijke, website gekregen, die uiteraard ook is geactualiseerd.

Er is een projectgroep, door het bestuurlid Peter de Haan, gestart om in 2022 de herdenking van 
Willem Hendrik Suringar (1790 – 1872) voor te bereiden.
Willem Hendrik Suringar was een filantroop en pleitbezorger voor de verbetering van het lot van armen. Hij is te beschouwen als de grondlegger van de reclassering. In 1823 was hij medeoprichter van het “ Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen”.

Er is een brief uitgegaan, vanuit de CHF, naar de commissie naamgeving van de Gemeente Leeuwarden met het verzoek het plantsoen naast het bestaande Suringarpad
 ( genoemd naar G.T.N. Suringar) te vernoemen naar Willem Hendrik Suringar.
Er is hierover nog geen beslissing genomen door de commissie.

Het bestuur van de CHF heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad met de nieuwe directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de heer Meindert Seffinga. Het HCL is een van instellingen waarmee de CHF contact onderhoudt, bijv. voor herdenkingen, tentoonstellingen of lezingen van historisch belangrijke gebeurtenissen of personen.

Het bestuurslid Peter de Haan heeft een tweetal artikelen in Te Gast, een rubriek in de Leeuwarder Courant, gepubliceerd over bekende Leeuwarders:

  • :Wiho I, de eerste Friese heilige (772 – 804 of 805)
 Hij is geboren in Leeuwarden en werd de eerste bisschop van het nieuwe bisdom Osnabrück.
-Titia Bergsma: Wereldberoemd in Japan (1786 -1821)
 Een artikel over de Friezin, die Japanners betoverde, naar aanleiding van haar 200ste sterfdag op 2 april 2021.
  • Titia Bergsma is geboren in Leeuwarden.
Beide artikelen zijn te vinden op de website van de Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân.

Tenslotte: De lijst met Kroonjaren, waarop belangrijke gebeurtenissen en personen staan vermeld, die terug te vinden is op de website van de CHF is aangevuld en vernieuwd.